http://www.consorcidelestany.org/index.php?A-inici-duna-campanya-mediAtica-301105

Notícies

· Inici d'una campanya mediàtica (30/11/05)

14-07-2010:CAM - Consorci de l'Estany - El Consorci de l’Estany ha iniciat una campanya mediàtica de difusió per donar a conèixer el Projecte Life i difondre, entre la població, la importància de la conservació de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles. Aquesta campanya anirà acompanyada amb el repartiment de tríptics i cartells dels valors naturals de l’Estany i el Projecte LIFE.