Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Amenaces

Principals amenaces per als hàbitats/espècies afectats, dins dels llocs del projecte:

La presència i proliferació d’espècies aquàtiques exòtiques invasores. Les espècies exòtiques invasores representen la segona causa de pèrdua de biodiversitat del planeta.
El risc d’extinció a l’Estany de Banyoles de les poblacions d’espècies d’interès europeu: la tortuga d’estany (Emys orbicularis), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), el barb (Barbus meridionalis) i la nàiade allargada (Unio elongatulus).
La pesca esportiva a l’estany.
L’increment de l’eutrofització d’una part del fons de l’estany i degradació d’un hàbitat de vegetació d’interès europeu.
La proliferació d’espècies vegetals exòtiques invasores en hàbitats al·luvials d’interès comunitari.
Regressió de l’extensió dels hàbitats al·luvials de boscos de ribera d’interès comunitari.


Mapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life