Català | English | Español
logo consorci vista a�ria
ombra menu


SEU-e

Xarxa Natura 2000 i Life Nature
Logos Institucions Natura 2000 Ramsar Convention
on Wetlands Ajuntament de Banyoles Ajuntament de PorqueresDiputació de GironaGeneralitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalEuropean Commission - Environment - LIFE Programme

Estatuts

Amb l’objectiu de disposar d’un marc legal de referència, el Consorci de l’Estany redacta els seus estatuts, que recullen els objectius i les finalitats d’aquest ens, els òrgans de govern i gestió, el funcionament i el règim economicofinancer, entre altres aspectes.

Els primers Estatuts foren aprovats pels Ajuntaments de Banyoles i Porqueres mitjançant acords plenaris adoptats en data 14 d’abril de 2004, i per la Diputació de Girona en data 17 d’abril de 2004; i publicats al BOP de Girona el 21 d’abril de 2004.

Mitjançant acord del Consell Plenari de data 05 de juliol, es va aprovar la incorporació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge per la qual cosa es varen haver de modificar els Estatuts del Consorci de l’Estany quedant definitivament aprovats en data 17 de maig de 2007.

En data 07 de novembre de 2018, el Consell Plenari del Consorci de l'Estany va aprobar una nova modificació dels seus Estatuts on s'incloïa la incorporació de l'Ajuntament de Fontcoberta al Consorci així com l'adscripció del Consorci de l'Estany a l'Ajuntament de Banyoles tal i com estableix l'art 124 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic de les administracions publiques quedant definitivament aprovats en data 14 de juny de 2019.

Estatuts_2019.pdf

pdf, 363.7K, 03/11/20, 3297 downloadsMapa del site Formulari de contacte Tornar a l'inici L'Estany - Projecte Life