http://www.consorcidelestany.org/index.php?projecte_life_financament

Finançament

La candidatura ha estat presentada per a un període de 46 mesos repartits en 4 anys (2003-2007) amb un pressupost total de 864.544 Euros.

El finançament es realitza entre:
financament_life2.png

Comunitat Europea: 432.272€ (50,0%)
Generalitat de Catalunya: 12.021€ (1,4%)
Ajuntament de Banyoles: 47.752,62€ (5,5%)
Ajuntament de Porqueres: 51.970,38€ (6,0%)
Fundació Territori i Paisatge: 149.700€ (17,3%)
Consorci de l'Estany: 169.328€ (19,6%)
Universitat de Girona: 1.500€ (0,2%)